Så här omarrangerar du flikar i Safari-appen på din iPhone

Om du är som jag har du många flikar öppna i Safari-appen på din iPhone-av artiklar som du vill komma tillbaka till, recept som du planerar att försöka senare eller en online kundvagn där du inte är redo att kontrollera ut. Här är ett tips för att omorganisera de här flikarna i Safari så att dina viktigaste flikar är på framsidan.

  • Öppna Safari-appen.

  • Tryck på fliken Ikon längst ned till höger på skärmen.

  • Hitta fliken du vill ta med framsidan. I det här exemplet söker Google Sök efter rävar.

  • Tryck och håll ned fliken. Återstående flikar kommer att dimma. Skjut det framåt och de andra flikarna kommer att tryckas tillbaka.

  • Tryck på Klar.

Nu när du öppnar flikar är den valda fliken längst fram.