Så här flyttar du appar till och från Dock på en iPhone eller iPad

Apple har placerat vad den tycker är de mest användbara appar i Dock på iPad och iPhone, där de är tillgängliga på alla startskärmar. Om dina mest användbara appar inte finns i Dock kan du enkelt flytta dem där! Om du undrar hur du flyttar appar till eller från Dock på din iPhone eller iPad, läs vidare för att lära dig hur.

Flytta en app till eller från hamnen uppnås på samma sätt som att flytta appar från en startskärm till en annan eller till mappar. Innan du börjar är det viktigt att veta att iPhone Dock kan rymma högst 4 appar och iPad Dock kan hålla var som helst mellan 11 och 15, beroende på modell. bestämma vilka appar som är viktigast för att du ska ha i Dock innan du börjar.

  • Tryck och håll ned en appikon för att skriva in "wiggle mode". Du får se en liten X i de övre vänstra hörnen av alla appar som kan raderas. Om du trycker på X kommer appen att raderas. men det är inte vad du vill göra.
  • För att flytta en app ur Dock, håll och dra den från Dock till startskärmen medan du är i wiggle-läge.

  • För att flytta en app till Dock, dra bara den till Dock från Hemskärmen. Du kan också placera mappar i Dock.

När du är klar med att anpassa dockan trycker du på knappen Klar i det övre högra hörnet av din bildskärm eller trycker på knappen Hem och appen slutar vinkla.