Hur låser och låser upp din träning på Apple Watch

När du börjar träna på Apple Watch kan du fortfarande knacka på din digitala krona och återvända till klockans ansikte eller ens öppna andra appar. Det är dock möjligt att du borstar skärmen och tillfälligt pausar eller avslutar träningen. Men det finns en enkel lösning på Apple Watch: du kan låsa skärmen under ett träningspass. När du låser skärmen under en träning på Apple Watch kan appen inte stängas tills du låser upp skärmen. Så här låser du och låser upp din träning på Apple Watch.

Hur man låser och låser upp din träning på Apple Watch

  • När du har börjat träna, sväng höger för att öppna sidan som har tre alternativ: Slut, Paus och Lås.

  • Tryck på Lås.

  • Om du försöker lämna Workout-skärmen kommer din Apple Watch påminna dig om att den är låst.

  • För att låsa upp din träning, vrid din Digital Crown helt enkelt tills låset öppnas.