Så här lägger du till en händelse i din familjekalender på iPhone

Jag älskar att använda min kalenderapp för att hålla reda på min familjs schema. Det kan bara vara så bra, när jag är den enda som använder den. Att ha en delbar familjekalender innebär att vi alla kan vara på samma sida hela tiden. Familjkalendern kan bara vara min favoritfunktion för familjedelning! Så här lägger du till en händelse i din familjekalender på iPhone.

Så här lägger du till en händelse i din familjekalender

  • Öppna kalenderappen på iPhone.

  • Tryck på + symbolen längst upp till höger på skärmen.

  • Ange titeln på din händelse. Du kan också välja en plats, ställa in din tid och datum och lägga till alla inbjudningar och varningar du vill ha (jag anger alltid båda varningarna!)

  • Tryck på Kalender för att välja vilken kalender du vill att din nya händelse ska vara en del av.

  • Du kan välja din familjekalender genom att trycka på namnet på din familjekalender. Minen är bara Familj, som du kan se nedan.

När du har valt din kalender och dubbelt kolla dina uppgifter trycker du på Lägg till för att lägga till händelsen i din kalender.